Các căn cứ để đặt biệt hiệu

Trong xã hội xưa, ngoài tên gọi chính thức còn có các loại tên khác phổ biến như: tên tự, tên hiệu, bút danh, biệt hiệu,… Đặt biệt hiệu lại là hiện tượng xã hội vô cùng phổ biến trong cuộc sống xưa và nay. Biệt hiệu là loại tên gọi do người khác đặt theo ấn tượng đương sự để lại. Dù được sự chấp nhận hay không, biệt hiệu vẫn có thể lưu truyền trong một phạm vi nhất định. Dưới đây là các căn cứ để đặt biệt hiệu.

Các căn cứ để đặt biệt hiệu

Các căn cứ để đặt biệt hiệu

 

Thông thường, đặc trưng của nhân vật chính là căn cứ đặt biệt hiệu.

  • đặt biệt hiệu theo tài trí
  • đặt tên lóng theo tài năng, phẩm chất dũng cảm
  • đặt biệt hiệu theo hành vi
  • đặt biệt hiệu theo cuộc sống
  • đặt biệt hiệu theo tác phẩm

Biệt hiệu là một sự đánh giá, nhận xét và làm quen lẫn nhau. Vì thế, khi đặt biệt hiệu cho người khác, nhận xét, đánh giá cần chính xác, khách quan, công bằng, xác đáng. Một biệt hiệu hay nên có tác dụng động viên tích cực.

Đặt biệt hiệu cho người khác, gọi người khác bằng biệt hiệu đòi hỏi tâm lý lành mạnh, động cơ trong sáng. Nó cũng cần xem xét cấp độ quan hệ và mức độ tình cảm.

Cho dù đặt biệt hiệu mang tính chỉ trích, lên án, mỉa mai, cũng không nên làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Cần đạt được mục đích giáo dục từ trong tiếng cười châm biếm.

Tham khảo thêm bài viết Thói quen đặt biệt danh cho con yêu tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời