Cách đặt tên tự của người xưa

Trong thời đại phong kiến, tên tự đôi lúc còn mang tính giai cấp, giới tính. Đầu tiên là tên tự chỉ được đặt cho đàn ông, phụ nữ không hề có tên tự. Thứ hai, tên tự chỉ được đặt cho tầng lớp sĩ phu hay trí thức. Tầng lớp bình dân có tên (danh) mà không có tự bởi tự phản ánh giai cấp, địa vị xã hội của người đó. Nói trắng ra, chỉ có tầng lớp quý tộc mới được phép đặt tự. Hãy cùng Phong thủy Vietaa tham khảo cách đặt tên tự của người xưa nhé!

Cách đặt tên tự của người xưa

Cách đặt tên tự của người xưa

 

Trong thời cổ đại, tên gọi là cách xưng hô mang tính giai đoạn. Lúc còn nhỏ gọi tên mụ. Lớn hơn một chút gọi tên thật. Và khi nam 20 tuổi, nữ 15 tuổi được coi là người trưởng thành, sẽ bước vào xã hội, sẽ gọi tên tự đi kèm với tên thật.

Nam nữ thuộc gia đình bình thường thường không đặt tên tự có chữ phân biệt thứ tự và giới tính. Vì thứ tự và giới tính đều liên quan đến địa vị và tài sản trong xã hội.

Khi có tên tự, tên thật lại trở nên kiêng kỵ. Khi xưng hô chỉ gọi tên tự mà không dùng tên thật. Vì thế, tên thật là tên gọi ở nhà, tên tự là tên để người ngoài gọi. Giao tiếp xã hội bằng tên tự chứ không phải tên thật.

Tên tự tồn tại cả ở Trung Quốc lẫn Việt Nam. Vì Việt Nam ta bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc khá nghiêm trọng, qua cả 1000 năm phong kiến đô hộ. Tuy nhiên, đến thời Pháp thuộc, người Việt sử dụng chữ Quốc ngữ. Dần dần tên tự cũng không phổ biến như ngày xưa (tên tự thường sử dụng chủ yếu là tiếng Hán, chữ Hán để giải thích cho tên), rồi dần dần biến mất. Đến nay, cả người Trung Quốc lẫn Việt Nam cũng không còn kiêng kị tên húy (tên chính, tên thật của mình) nữa. Thế nên thói quen đặt tên tự cũng đã không còn!

Tham khảo thêm bài viết Ý nghĩa và quan niệm về tên gọi tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời