Đặt tên bằng cách phủ định

Mỗi đứa bé chào đời là niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình. Bởi vậy, các bậc cha mẹ ai cũng mong muốn dành tất cả tình yêu thương và những điều tốt đẹp nhất cho bé yêu của mình. Trong đó, việc đặt tên cho con yêu luôn luôn là vấn đề được cha mẹ hết sức quan tâm. Dưới đây là cách đặt tên bằng cách phủ định.

Đặt tên bằng cách phủ định

Đặt tên bằng cách phủ định

 

Tên gọi thể hiện thái độ phủ định một cách rõ ràng đối với một khuynh hướng tiêu cực nào đó. Đây là đặc trưng cơ bản của đặt tên bằng cách phủ định.

Phủ định bao gồm phủ định tích cực và phủ định tiêu cực.

  • Phủ định tích cực tức là chủ động khắc phụ, chiến thắng khuynh hướng tiêu cực
  • Phủ định tiêu cực là từ bỏ, không chú ý tới khuynh hướng tiêu cực

Ví như Lưu Cách Phi: Từ bỏ lỗi lầm hay những gì có hại. Là cách phủ định tích cực.

Còn Tân Khí Tật: Bỏ mặc nguy hiểm của bệnh tật. Là cách phủ định tiêu cực.

Quy luật cơ bản của đặt tên bằng cách phủ định là:

  • Chọn khuynh hướng hoặc sự vật tiêu cực làm nguồn tài liệu cơ bản
  • Chọn phối hợp với một động từ phủ định nhất định. Để tạo thành kết cấu động tân
  • Sau đó ghép cùng với họ, tạo thành tên thể hiện sự phủ định

Ưu điểm của cách đặt tên phủ định này là thái độ được thể hiện rõ ràng trong tên gọi. Mang đậm màu sắc chủ quan, nổi bật cá tính, giàu chính nghĩa.

Tham khảo thêm bài viết Những cấm kỵ về ý tưởng khi đặt tên cho con tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời