Đặt tên cho bé thể hiện phẩm chất cao đẹp

Người xưa coi “lập đức” là việc làm quan trọng trong suốt cả cuộc đời. Vì thế, đặt tên cho con theo các phẩm chất cao đẹp cũng là một thói quen của mọi người. Phẩm chất tốt đẹp được thể hiện dưới nhiều hình thái khác nhau. Nên đặt tên theo phẩm chất tốt đẹp cũng có nhiều cách biểu hiện khác nhau.

Đặt tên cho bé thể hiện phẩm chất cao đẹp

Đặt tên cho bé thể hiện phẩm chất cao đẹp

Đề cao đạo đức: Kính Đức, Hy Đức, Đức Dục, Đức Minh

Rèn luyện tính tình: Nhân Ái, Hậu Tường, Hòa Nghĩa, Tịnh Điền

Mở rộng lòng nhân ái: Hoài Nhân, Đức Nhân, Cảnh Nhân, Thủ Nhân

Biết lễ nghĩa: Tư Nghĩa, Thân Nghĩa, Nghĩa Long, Nghĩa Sơn

Ngưỡng mộ thánh hiền: Cảnh Hiền, Hành Hiền, Tề Hiền, Nhũ Hiền

Sống lương thiện: Hy Lương, Tử Lương, Lương Tài, Lương Tuấn

Làm việc thiện: Tòng Thiện, Đăng Thiện, Thiện Kế, Duy Thiện

Giữ chữ tín: Chấp Tín, Đức Tín, Duy Tín, Tín Nho

Nuôi dưỡng chí khí: Chí Hiền, Chí Quảng, Chí Chương, Duy Chí

Quyết tâm lập nghiệp: Vĩ Nghiệp, Tụ Nghiệp, Nghiệp Phú, Kế Nghiệp

Đề cao chữ hiếu: Tư Hiếu, Hiếu Quang, Hiếu Vịnh

Sống chân thật: Thục Chân, Pháp Chân, Thủ Chân, Chân Khanh

Biết lễ phép: Sùng Lễ, Thủ Lễ, An Lễ, Bỉnh Lễ

Làm việc liêm khiết: Tư Liêm, Như Liêm, Dưỡng Liêm, Khắc Liêm

Yêu hòa bình: Sỹ Hòa, Đức Hòa, Chí Hòa, Bác Hòa

Cư xử khiêm tốn: Bồi Khiêm, Thừa Khiêm, Khiêm Ích, Quang Khiêm

Nhạy cảm: Mẫn Hành, Mẫn Cầu, Mẫn Tu, Thời Mẫn

Trọng hành động: Tu Hành, Đạo Hành, Minh Hành, Hành Mẫn

Tham khảo thêm bài viết Gợi ý những tên gọi hay nhất đặt tên cho con yêu năm 2018 tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời