Đặt tên cho con theo các truyền thống mỹ đức

Việt Nam là đất nước coi trọng đức tính tốt đẹp và tu tâm dưỡng tính theo hướng đó. Người xưa xem “lập đức” là việc quan trọng của đời người. Vì thế lấy đức tính tốt đẹp đặt tên cũng là thói quen của nhiều bậc cha mẹ. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về cách đặt tên cho con theo các truyền thống mỹ đức.

Đặt tên cho con theo các truyền thống mỹ đức

Đặt tên cho con theo các truyền thống mỹ đức

 

Tu đức: Kính Đức, Hy Đức, Đức Minh.

Trọng nhân: Hoài Nhân, Đức Nhân, Thục Chân.

Trọng nghĩa: Tư Nghĩa, Nghĩa Long, Nghĩa Sơn.

Làm theo Đạo: Tư Đạo, Hoằng Đạo.

Noi theo người hiền: Cảnh Hiền, Tề Hiền.

Mong muốn lương thiện: Hy Lương, Lương Tài, Lương Tuấn.

Ăn ở hiếu thảo: Tư Hiếu, Hiếu Dũng.

Khen ngợi việc thiện: Đăng Thiện, Duy Thiện.

Trọn lòng tin: Đức Tín.

Lập chí: Chí Hiền, Chí Quảng, Duy Chí.

Lập nghiệp: Vỹ Nghiệp, Nghiệp Phú.

Ăn ở ngay thẳng: Cư Chính, Hoằng Chính.

Giữ liêm: Như Liêm, Khắc Liêm.

Biết khiêm nhường: Thừa Khiêm, Quang Khiêm.

Quý hòa thuận: Đức Hòa, Chí Hòa.

Hiếu học: Học Thi, Khả Học.

Vui vẻ minh mẫn: Mẫn Hành.

Tịnh tiết: An Tiết.

Biết suy tư: Tư Thuận, Cửu Tư.

Người thời nay ngoài dùng những loại từ mang ý nghĩa đạo đức tốt đẹp nói trên, còn thích dùng:

 • kiện
 • nghị
 • dũng
 • giai
 • hậu
 • mỹ
 • cung
 • chính
 • hương
 • huệ
 • hữu …

Đây cũng là những từ chỉ đức độ đẹp.

Tham khảo thêm bài viết Đặt tên đẹp cho con gái sinh tuổi Kỷ Hợi năm 2019 tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời