Đặt tên cho con theo quy luật vũ trụ

Vũ trụ là toàn bộ hệ thống không – thời gian trong đó chúng ta đang sống, chứa toàn bộ vật chất và năng lượng. Việc đặt tên cho con theo quy luật vũ trụ cũng khá phổ biến ngày nay.

Đặt tên cho con theo quy luật vũ trụ

Đặt tên cho con theo quy luật vũ trụ

Ở thang vĩ mô, vũ trụ bao gồm tất cả cá thiên hà. Tức là những tập hợp của các thiên thể như sao, hành tinh…, trong đó có Trái Đất. Ở thang vi mô, vũ trụ bao gồm tất cả các nguyên tử và các hạt cơ bản cấu thành nên mọi dạng tồn tại của thế giới vật chất.

Đặt tên theo “tam tài” (thiên, địa, nhân)

Đặt tên theo “tam tài” để mong con cái trở thành bậc xuất chúng:

 • Hà Anh
 • Minh Thiên
 • Huệ Thiên
 • Địa Long
 • Lập Nhân
 • Lương Tài
 • Minh Tài

Đặt tên theo “‘tâm ngang” (nhật, nguyệt, tinh)

Đặt tên theo “tâm ngang” biểu thị tương lai xán lạn. Cách đặt tên này rất phổ biến:

 • Minh Nguyệt
 • Lệ Nguyệt
 • Thanh Huy
 • Thanh Hoa
 • Quang Dung
 • Phan Quang
 • Hữu Quang
 • Minh Nhật
 • Minh Anh
 • Nhật Minh
 • Ánh Minh
 • Huy Hoàng
 • Thế Huy
 • Huy Tùng

Đặt tên theo “tứ thời” (xuân, hạ, thu, đông)

Đặt tên con theo “tứ thời” biểu thị sự trân trọng thời gian:

 • Nguyên Xuân
 • Vũ Xuân
 • Hạ Xuân
 • Kiều Xuân
 • Nhật Hạ
 • Thu Hạ
 • Cẩm Hạ
 • Phan Hạ
 • Hà Thu
 • Minh Thu
 • Quý Thu
 • Hoàng Thu
 • Hạ Liên
 • Thu Linh
 • Hữu Đông
 • Đông Lan
 • Xuân Sơn
 • Thu Yến

Đặt tên theo “tứ phương” (đông, tây, nam, bắc)

Đặt tên theo “tứ phương” thể hiện chí hướng xa, rộng:

 • Đông Hoa
 • Đông Nhuận
 • Quang Đông
 • Quán Tây
 • Quang Nam
 • Minh Lam
 • Huệ Nam
 • Hải Bắc
 • Hồ Bắc

Tham khảo thêm bài viết Gợi ý đặt tên cho bé theo ý nghĩa Ngũ hành tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời