Đặt tên cho con tuổi Tuất như thế nào ?

Dưới đây là một số lưu ý về cách đặt tên cho con tuổi Tuất các bạn tham khảo nhé !
Cho nên những người tuổi Chó thích hợp với những cái tên có bộ “nhân”, “nhập”. Có nghĩa là phục vụ và trung thành với chủ nhân, chung tình.
 
Những chữ như vậy bao gồm: Nhân, Kim, Nhậm, Lệnh, Ngưỡng, Trọng, Xí, Thân, Bố, Vị, Trú, Bá, Dư, Bội, Giai, Y, Tuấn, Kiệt, Thanh, Trực, Vĩ, Kiện.
Đặt tên cho con tuổi Tuất như thế nào ?

Đặt tên cho con tuổi Tuất như thế nào ?

Chó thích được mặc áo

Có nghĩa là oai phong như hổ, tăng thêm uy thế của chó, nâng cao địa vị thể hiện trong những tên có bộ “ti”, “sam”, “cân”, “y”.
 
Những chữ như vậy bao gồm: Ước, Trân, Thân, Duy, Vĩ, Đan, Hình, Nhan, Bưu, Bành, Y, San, Kỳ, Trang.

Người tuổi Tuất thích những chữ có bộ “miên “, “mịch”.

Đặt tên cho con tuổi Tuất

Đặt tên cho con tuổi Tuất

Tức là con chó trong nhà, số phận khá tốt, có chủ nhà có chỗ để ở, không phải là chú chó lang thang.
 
Những chữ như vậy bao gồm: Tự, Thủ, An, Hồng, Nghi, Ninh Trụ, Hữu, Gia, Phú, Quán.
Bạn có thể tham khảo khóa học đặt tên cho con của dattencon.net tại đây 

Đặt tên cho con tuổi Tuất: Người tuổi Tuất thích hợp những chữ có nghĩa tam hợp.

Chó là Tuất, Dần Ngọ Tuất là tam hợp. Những chữ có nghĩa là Dần gồm Hư, Hổ, Kiền… Những chữ có nghĩa là Ngọ gồm Mã, Tuấn, Trú, Lạc, Kỳ, Đằng, Nhương, Hoa. Sức mạnh của tam hợp có sức giúp đỡ rất lớn dối với con người, nhân duyên, quý nhân vận số đều tốt.
 

Người tuổi Tuất thích hợp những chữ có bộ “tâm”, “nhục”

Vì chó thích ăn thịt mà tâm, nhục đều là hình thịt, rất hợp với ý chó, biểu hiện lương thực phong phú, đòi sống ưu việt. Những chữ như vậy bao gồm: Tâm, Tất, Chí, Trung,Niệm, Tư, Hằng, Ân, Cung, Tình, Duy, Từ, Tuệ Huệ Dục,Thanh, Hữu, Khẳng, Thắng, Đằng.
Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết  này. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết Tên đẹp cho con năm 2018 đừng bỏ qua tại đây
 

Posted by minhloan

Trả lời