Đặt tên có chữ số kết nối

Đặt tên có chữ số kết nối tức là đưa số từ vào tên gọi một cách khéo léo. Khiến số từ như một sợi dây đỏ xâu vào chuỗi những hạt ngọc trai lấp lánh. Để tạo thành một tên gọi hay, sinh động, hấp dẫn.

Đặt tên có chữ số kết nối

Đặt tên có chữ số kết nối

 

Vu Nhất Xuyên: cá bơi lội tung tăng đầy sông

Lý Song Giang: hai bờ sông làm nên một mặt gương phẳng, hoa lệ, hoa tuyết giăng trắng trời. Thế giới là một màu trắng tinh khiết

Tất Tứ Hải: bốn bề hợp làm một. Giang sơn càng tráng lệ

Diệp Lục Đồng: cành ngô đồng sum suê, tỏa ra sáu phương, gọi phượng hoàng bốn phương

Chương Bát Nguyên: bài văn giống như tấm lụa có tám đoạn, đoạn nào cũng là mây hồng

Từ Bách Xuyên: trăm sông đều đổ ra biển lớn

Số từ trong những tên gọi trên đều có sức tả rất lớn. Đóng vai trò đặc biệt mà các chữ khác không thể thay thế. Vì thế đặt tên có chữ số kết nối thể hiện rõ vai trò quan trọng của số từ. Là cách đặt tên được quyết định bởi việc chọn số từ thích hợp.

Số từ không giống với các loại từ khác. Chỉ khi được vận dụng một cách khéo léo, xác đáng mới có thể phát huy tác dụng thần kỳ của nó. Nhưng cần chú ý hàm nghĩa phong phú, đa dạng cũng như nhiều cách dùng khác nhau của số từ.

Ví như, đặc điểm tạo từ chủ yếu của số từ là: Kết hợp với danh từ để thể hiện số lượng động tác. Như lần đầu hay nhiều lần, ít gặp hay thường xuyên, cá biệt hay phổ biến.

Trong số từ cũng chứa đựng rất nhiều kiến thức. nếu vận dụng tốt, có thể tạo tổ hợp từ chuyền tải chính xác ý nghĩa cần biểu đạt. Số từ lúc này mới đóng vai trò là sợi dây kết nối chuỗi ngọc. Ngược lại, sử dụng số từ bừa bãi, tùy tiện sẽ chỉ phương hại đến giá trị và ý nghĩa của tên gọi mà thôi.

Tham khảo thêm bài viết Đặt tên con mang hai tầng ý nghĩa tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời