Đặt tên con theo nguyên tắc đạo đức, tham khảo !

Từ xưa đến nay, khi đặt tên con đều có một hàm ý nhất định. Đặt tên con theo nguyên tắc đạo đức. Hơn nữa, hàm ý đó phải mang  nghĩa tốt thì mới phù hợp với tư tưởng quan niệm của con người.

Đặt tên con theo nguyên tắc đạo đức

Đặt tên con theo nguyên tắc đạo đức

Đặt tên con theo nguyên tắc đạo đức

Tham khảo dịch vụ đặt ten con theo Hán Việt tại đây !

Dĩ nhiên, khi đặt tên cho con chúng ta cũng không nên chạm vào những điều không hợp với quan niệm xã hội.

Trung Quốc cổ đại thường đặt tên cho con trai theo kiểu Ngũ đức, Tứ duy, Ngũ phúc, Tam đa.

Đặt tên con theo Ngũ đức

“Ngũ đức” còn gọi là “Ngũ hành”, “Ngũ thường” chia làm 3 loại:

Nho thượng Ngũ đức: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín

Tướng soái Ngũ đức: Trí, Tín, Nhân, Dũng, Nghiêm.

Ngoài ra, còn có Nhu, Cương, Nhân, Tín, Dũng.

Chí hiếu Ngũ đức: Trang, Trung, Kính, Dũng.

Nho thượng Ngũ đức thường song hành với Tam cương gọi là “Tam cương ngũ thường”. Nho gia cho rằng, Ngũ đức là năm  chuẩn mực đạo đức sẽ mãi không bao giờ thay đổi.

Đặt tên con theo quan niệm Tứ duy

Đặt tên con theo nguyên tắc đạo đức-1

Đặt tên con theo nguyên tắc đạo đức-1

Quan niệm “Tứ duy” là chỉ Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ bắt đầu từ thời Xuân Thu. Tứ duy là bốn chuẩn mực được định ra  do Quản Trọng trong thời gian ông giúp Tề  Hằng Công lập pháp. Người đời sau lấy đó làm căn cứ đạo đức, đa số tên được đặt theo quan niệm Tứ duy.

Đặt tên theo “Tam bảo”, “Tam đa”, “Ngũ phúc”

Lão Tử và Trang Tử là các đại  biểu  của Nho gia đều chứ trọng “đạo pháp tự nhiên”. Đạo là nguồn gốc của vạn vật, luôn thuận theo tự nhiên.

Trong “Lão Tử” có câu: Mỗi người đều có ba vật báu, cần phải giữ gìn bảo vệ chúng. Một là sự từ bi, hai là tiết kiêm, ba là không được đứng trên thiên hạ.

Theo những ghi chép về “Ngũ phúc” thì Ngũ phúc bao gồm: một là tuổi thọ, hai là giàu có, ba là khỏe mạnh, bốn là có đức tính tốt, năm là có kết quả tốt đẹp.

 

Posted by minhloan

Trả lời