Đặt tên con trai, con gái có vần B

Đặt tên cho con trai, con gái có vần B

Chữ cái đầu tiên trong tên gọi một con người biểu hiện nhiều nét tính cách của người ấy.

Tìm hiểu về chữ cái B :

Đặt tên con yêu có vần B

Bạn có tính cách rụt rè, kín đáo, luôn khao khát tình cảm yêu thương. Bạn rất hay dồn nén những buồn vui cho riêng mình chịu đựng. Chớ nên cầu toàn đi tìm điều tốt đẹp hơn, một khi bạn đã chấp nhận những sự việc chung quanh mình. Mặt tiêu cực: bạn sống hơi cô lập và ủy mị.

 

Tên bé trai có vần B:

Đặt tên con trai có vần B

 • Chi Bảo
 • Chí Bảo
 • Đức bảo
 • Duy Bảo
 • Gia Bảo
 • Hữu Bảo
 • Nguyên Bảo
 • Quốc Bảo
 • Công Bằng
 • Hải Bằng
 • An Bình
 • Gia Bình
 • Hải Bình
 • Hòa Bình
 • Khánh Bình
 • Nam Bình
 • Quốc Bình
 • Tuấn Bình
 • Thái Bình
 • Xuân Bình
 • Yên Bình

Đặt tên cho bé gái có vần B:

Đặt tên con gái có vần B

 • Gia Băng
 • Lệ Băng
 • Tâm Băng
 • Tuyết Băng
 • Tuyết Băng
 • Như Bảo
 • Thái Bảo
 • Ngọc Bích
 • An Bình
 • Thái Bình
 • Thúy Bình.

 

 

Posted by minhloan