Đặt tên con yêu theo sự vật hiện tượng tốt đẹp

Ưu thích những sự vật hiện tượng tốt đẹp và tự nhiên là một hứng thú của con người như Khổng Tử lấy chữ “Khẩu” (đồi) làm tên. Quách Mạt Nhược lấy chữ “Mạt Nhược” (tên hai dòng sông) đặt tên. Ngoài ra còn có những tên sau: Hải Dương, Giang Hà, Hồ Bạc, Khê Tuyền, Trì Lăng, Sùng Sơn, Cao Nhạc, Nham Thạch, Khâu Lăng, Sơn Loan…

Một số cách đặt tên cho con yêu

Đặt tên con yêu theo sự vật hiện tượng tốt đẹp

Đặt tên con yêu theo sự vật hiện tượng tốt đẹp

Tham khảo dịch vụ đặt tên con hay nhất năm 2018 tại đây!

Lấy tên sông, núi, hồ đặt tên con yêu

  • Lấy tên núi như: như Diêu Sùng Sơn, Hoàng Bích Sơn, Tạ Xuân Sơn, Vương Thu Sơn, Trần Hoàng Sơn…
  • Lấy tên sông: Như Vương Đại Hà, Phạm Trường Giang…
  • Lấy tên hồ như: Vương Thu Hồ, Trương Thanh Trì…

Lấy tên ruộng đồng, đường xá, khe…

Như Lý Bình Nguyên, Hoàng Sơn Nguyên, Lâm Tuyết Nguyên, Ngô Thu Dã…

Lấy tên thành phố hoặc nhà

Lấy tên thành phố hoặc nhà như: Cổ Giang Thành, Vương Tuyết Thành, Lý Nhân Đường…

Lấy chữ có bộ vương ngọc

  • Lấy chữ có bộ vương ngọc như: Mã Lâm, Cát Ngọc Bội, Trương Ngọc Hoàn, Ngô Ngọc Châu.
  • Lấy tên hiện vật hiện tượng trong thiên nhiên: Trương Lộ Hà, Diêu Viễn Hà, Trương Băng Tư…
  • Lấy tên cỏ cây hoa lá, con thú kỳ lạ: Như Lý Cúc Tiên, Lý Nhược Lan, Lý Tử Quyên, Lương Diệc Báo…

Tham khảo ứng dụng miễn phí đặt tên cho con hay nhất tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời