Đặt tên theo 12 con giáp

Qua những biến hóa muôn màu, kết nối kỳ diệu của ngôn ngữ đã gắn 12 con giáp với linh cảm của con người. Và dùng để đặt tên cho con người. Qua đặc trưng của 12 con giáp mà làm cho tên của người mang tính độc đáo riêng. Càng thể hiện được ý nguyện của con người với cách đặt tên theo 12 con giáp.

Đặt tên theo 12 con giáp

Đặt tên theo 12 con giáp

Con giáp là tập tục lâu đời từ xưa của dân tộc Việt Nam và Trung Quốc. Lấy 12 động vật kết hợp với 12 canh giờ, thành 12 con giáp. Con giáp của mỗi người được xác định chủ yếu theo năm sinh thuộc con giáp nào.

Trong 12 con giáp, những con vật khác nhau tiêu biểu cho những thuộc tính khác nhau. Biểu hiện những tính cách, sở thích khác nhau. Như: Thân Hầu, Dần Hổ, Mùi Dương, Ngọ mã, …

Cách đặt tên này tuy thể hiện được 12 con giáp và thuộc tính trong tên một cách rõ rệt, có ý nghĩa kỷ niệm thời gian sinh. Nhưng nó có 2 khuyết điểm:

  • Dân số ngày càng đông, số người cùng họ nhiều. Nếu đặt tên theo cách này sẽ tạo ra hiện tượng trùng họ tên rất cao
  • Mặt khác, tên gọi tầm thường, không thể hiện được ý nghĩa sâu sắc của 12 con giáp và thuộc tính của nó

Vậy làm thế nào kết hợp 12 con giáp và cầm tinh tướng số để đặt tên? Trong nền văn hóa truyền thống, phần lớn dùng cách đặt tên này là căn cứ vào ý nghĩa tinh thần của 12 con giáp, tướng số tên và bộ chữ của tên theo xu thế “tránh hung gặp cát”. tức là người đó cầm tinh con gì thì chọn những chữ có bộ thủ thích hợp. Không nên tùy ý chọn những chữ có bộ thủ khác nhau. Tập tục này có từ thời xưa và được lưu truyền rất rộng.

Tham khảo thêm bài viết Đặt tên hay cho con yêu sinh vào mùa thu năm 2019 tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời