Giới thiệu về sự phối hợp Ngũ cách

Họ tên chia thành ngũ cách. Ngoài thiên cách, số lý của các cách đều phải dùng số may mắn. Một cái tên ngũ cách may mắn phải có số cách may mắn. Mà sự phối hợp cũng phải thích đáng. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về sự phối hợp Ngũ cách khi đặt tên.

Giới thiệu về sự phối hợp Ngũ cách

Giới thiệu về sự phối hợp Ngũ cách

 

Thiên cách đối với vận thành công thuộc nhân cách. Nhân cách đối với vận cơ sở thuộc địa cách. Đều phải tương sinh với nhau. Sự phối hợp của các yếu tố thiên, địa, nhân, tam tài cần may mắn.

Từ quan hệ số lý của nhân cách và ngoại cách có thể suy đoán tính cách và sự từng trải của con người:

Từ số lý của thiên, địa, nhân cách có thể suy đoán thời kỳ thanh xuân và đường đời của con người. Và mối quan hệ giữa họ với con cái, cấp dưới, bạn bè và đồng nghiệp.

Từ số lý của tổng cách có thể suy đoán chặng đường đời sau tuổi trung niên của con người.

Từ số lý của tam cách thiên, địa, nhân có thể suy đoán tình trạng sức khỏe và cuộc sống của con người có thuận lợi hay không.

Quan hệ số lý của thiên cách và nhân cách là vận thành công. Qua đó có thể suy đoán xác suất thành công trong sự nghiệp của con người.

Quan hệ số lý của nhân cách và địa cách là vận cơ sở. Qua đó có thể suy đoán cơ sở của con người có ổn thỏa không.

Từ quan hệ số lý của ngoại cách và nhân cách, có thể suy đoán mức độ quan hệ gia đình và ưu nhược trong quan hệ bạn tri âm của con người.

Tham khảo thêm bài viết Đặt tên hay cho con yêu sinh vào mùa hạ năm 2019 tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời