Lấy điền cát khi đặt tên con yêu

Lấy điềm tốt lành khi sinh để đặt tên con yêu là cách thường dùng trong dân gian.

Lấy điền cát khi đặt tên con yêu

Lấy điền cát khi đặt tên con yêu

Lấy điền cát khi đặt tên con yêu

Tham khảo dịch vụ đặt tên con theo Hán Việt hay nhất tại đây!

Như nhà thơ lớn đời đường Lý Bách theo “Lời tựa tập Thảo Đường”. Lý Dương Băng viết: “Khi mẹ của Lý Bách sắp đẻ nằm mơ thấy sao Thái Bạch. Sao Thái Bạch tức Kim Tinh. Bình minh khi sao này mọc ở phương Đông gọi là sao Thái Bạch. Hoàng hôn sao này lặn ở phương Tây gọi là Trường Canh. Lý Bạch vì thế có tên như vậy. Tên chữ của Lý Bạch là Thái Bạch. Lý Bạch là con giáp thứ 12 nên người thời gọi là “Lý Thập Nhị”.

Khi đứa con trai của Khổng Tử sắp sinh vừa đúng có người mang biếu cá chép. Khổng Tử liền đặt tên con là Lý, tên tự là Bá Ngư.

Lỗ Tấn vốn tên là Chu Chương Thọ. Tên này do ông nội của Lỗ Tấn là Giới Phù Công đặt. Theo hồi ức của Chu Tác Nhân: Lỗ Tấn sinh ngày 25/9/1881. Lúc đó ông nội đang làm “Kinh quan” ở Bắc Ninh. Khi nhận được thư, gặp đúng có khách quý đến chơi, bèn lấy tên vị khách đặt cho cháu để mong cháu cát lợi. Họ của người khách có lẽ là họ Trương. Cho nên tên tục của Lỗ Tấn là A Trương. Sau đó, dùng từ đồng âm để đặt tên chính thức “Chương Thọ”, hiệu Dự Sơn, lấy nghĩa từ “Dự Chương”.

Lấy mùa sinh đặt tên

  • Nếu đẻ mùa xuân có các tên sau: Tam Xuân, Thanh Dương, Thiều Yết, Thang Thiên, Dương Tiết, Cửu Xuân, Diệm Dương, Thanh Xuân…
  • Mùa hạ: Tam Hạ, Chu Minh, Thanh Hạ, Viêm Hạ, Viêm Đình, Chu Hạ, Chu Luật,…
  • Mùa thu: Tố Thương, Thê Thìn, Kim Thu, Cao Thương, Tố Tiết…
  • Mùa đông: Tam Đông, Nghiêm Tiết, Nguyên Đông, Thanh Đông, An Ninh, Nguyên Tự…

Có lúc 24 tiết khí cũng có thể dùng để đặt tên cho con cái như: Lập Xuân, Vũ Thủy, Kim Chập, Xuân Phân, Cốc Vũ, Lập Hạ, Tiểu Mãn, Hạ Chí, Lập Thu, Lập Đông…

Tham khảo ứng dụng miễn phí đặt tên cho con hay nhất tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời