Lưu ý khi đặt tên cho con yêu cha mẹ tránh mắc phải

Lưu ý khi đặt tên cho con yêu tránh nghĩa xấu

Tham khảo dịch vụ đặt tên con hay nhất năm 2018 tại đây!

Lưu ý khi đặt tên cho con yêu cha mẹ tránh mắc phải

Lưu ý khi đặt tên cho con yêu cha mẹ tránh mắc phải

Có người khi đặt tên cho con, không chú ý đến nghĩa. Có lúc không chú ý khiến hàm tên khó chấp nhận. Ví dụ có người họ Đoàn, vợ anh ta họ Tân, anh ta liền đặt tên con là Đoàn Tân. Cái tên này nếu xét về mặt hình thức chữ Tân chỉ tiền lương hoặc củi gỗ. Từ Đoài với từ Đoạn có âm gần nhau. Đoàn Tân dễ làm người ta hiểu nhầm là tiền lương bị cắt hoặc củi không có. Điều này mang ý nghĩa không tốt. Lương bổng và củi lửa là 2 thứ không thể thiếu. Vì thế tên không nên có ý nghĩa kỳ dị.

Khi đặt tên con cần phải dùng những từ chuẩn mực

Khi đặt tên con cần phải dùng những từ chuẩn mực, không chỉ phụ thuộc vào sở thích cá nhân mà đặt tên con mình một cách tùy tiện.

Lưu ý khi đặt tên cho con yêu yêu cầu ngữ âm của tên gọi

Tên- ngoài việc yêu cầu dễ nhớ, cần phù hợp với quy luật phát âm của ngôn ngữ dân tộc đó, phải dễ đọc. Nói chung tên mà có 2 âm tiết, nếu âm tiết trước là thanh trắc thì âm tiết sau phải là thanh bằng. Ví dụ: Lý Dương, Tống Lâm…

Yêu cầu về ngữ âm đối với tên có ba chữ càng chặt chẽ hơn, nghiêm ngặt hơn. Nếu thanh trắc đặt không đúng chỗ, đọc lên sẽ không thuận. Từ thứ đứng ba là thanh bằng, làm cho người ta có cảm giác kêu hơn. Từ thứ ba cũng không phải hoàn toàn dùng thanh trắc hoặc cũng có thể dùng từ láy như Thanh Thanh… Những từ láy này thường dùng để đặt tên cho con gái. Tên con trai từ thứ ba nên dùng thanh bằng lót là tốt nhất. Dùng thanh bằng làm cho âm đọc vang có khí dương.

 

Posted by minhloan

Trả lời