Nghiên cứu về họ của người Việt Nam (2)

Rất nhiều nền văn hóa cổ trên thế giới đã sớm co hẹp lại cùng với chủng tộc của mình. Còn văn hóa họ của chúng ta đã trải qua 4,5 nghìn năm để duy trì và phát triển. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu về nghiên cứu về họ của người Việt Nam ta.

Nghiên cứu về họ của người Việt Nam

Nghiên cứu về họ của người Việt Nam

 

Chúng ta nói chung đều quen thừa kế họ của cha. Và phương thức phụ hệ đã di truyền họ cho đời sau. Con gái cả đời chỉ mang họ cha, không được truyền cho thế hệ sau. Vì vậy, đa số họ thuộc loại không có giới tính.

Đương nhiên, chúng ta cũng có hiện tượng đổi họ. Ở đây bao gồm cưới ở rể, mang họ mẹ, đổi họ để tránh nạn, dân tộc thiểu số mang họ của dân tộc Kinh,…

Đổi họ là sự kiện diễn ra đột ngột và tùy thời cơ. Thường diễn ra trong quá trình di dân. Nhưng tỷ lệ số người đổi họ trong tổng số người là rất thấp. Hơn nữa dù đổi họ trong hoàn cảnh nào, bắt đầu từ đời thứ 2 vẫn truyền theo phương thức phụ hệ.

Lịch sử họ lâu đời và phương thức truyền tương đối ổn định của người Việt, và hiện tượng đổi họ mang nét đặc sắc được tiến hành trong xã hội chúng ta. Chúng đã tăng tính đa dạng của họ. Cung cấp manh mối và cơ hội tìm tổ tiên và niên đại cho mỗi họ. Quan trọng hơn còn luôn tồn tại tập tục tụ cư cùng họ trong các vùng nông thôn. Cùng với đặc điểm phạm vi hôn nhân nhỏ, khu vực lấy chồng tương đối cố định, người cùng họ có thể coi là vật chất di truyền phụ hệ cùng tổ tiên.

Tập thể cùng họ này có liên quan trực tiếp đến quá trình tiến hóa của người cận đại. Cung cấp mô hình và manh mối nghiên cứu có giá trị cho công tác nghiên cứu nguồn gốc và quá trình tiến hóa của chúng ta.

Tham khảo thêm bài viết Nghiên cứu về họ của người Việt Nam tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời