Nguồn gốc của tên người

Chức năng quan trọng nhất của tên người là để xác định và phân biệt phần “danh” giữa người với người. Phong thủy Vietaa hôm này sẽ chia sẻ về nguồn gốc của tên người để các bậc cha mẹ có thể tìm những tên gọi thật đẹp cho bé yêu của mình!

Nguồn gốc của tên người

Nguồn gốc của tên người

Chữ viết ra đời là sự kết tinh của trí tuệ nhân loại. Đây là một tiêu chí chứng minh con người đã bước vào thời đại văn minh tiến bộ.

Trong sách “Thuyết văn giải tự” Hứa Thuận đời Hán viết: “Họ được đặt khi (con người) sinh ra, do hai từ “nữ” và “sinh” tạo thành (ý nghĩa: mẹ sinh ra con)”.

Chữ “nữ” ở đây chỉ người mẹ, “sinh” ở đây chỉ “sự sinh đẻ ra một sinh mệnh”. Tức người mẹ họ gì, đứa con sẽ mang họ ấy. Các nhà nghiên cứu họ tên cho rằng “họ” của Hoa Hạ (Trung Quốc cổ đại) ra đời vào thời kỳ công xã nguyên thủy mẫu hệ cổ đại.

Về mặt chữ, chữ “danh” (tên) do hai chữ “tịch” và “khẩu” tạo thành. Trong “Thuyết văn giải tự” giải thích như sau: “Danh (tên) là chỉ mệnh của mình, do hai từ “tịch” và “khẩu” tạo thành. Đến tối, không nhìn thấy nhau, vì vậy (chỉ có thể) dùng “khẩu” để mở miệng xưng danh”.

Ban đầu, tên gọi của người cổ đại không cố định như hiện nay. Khi xưng danh, họ có thể dùng một số đặc trưng cơ thể của mình làm tên gọi. Ví dụ như “cao”, “gầy”, “béo”. Sau này, cách gọi này không phổ biến vì dễ gây lầm lẫn.

 

Tham khảo thêm về dịch vụ đặt tên con tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời