Những kiêng kị khi đặt tên cho người tuổi Chuột

Những chữ tuổi Chuột không nên dùng đặt tên cho người tuổi Chuột

 • Mã: ngựa
 • Tuấn: tuấn mã
 • Mã: mã não
 • Ngọ: thắng
 • Thắng: thắng lợi
 • Trúc: cây trúc
 • Đằng: Họ Đằng
 • Phùng:Họ Phùng
 • Hoa: ngựa khỏe
 • Bính: thiên can Bính
 • Người tuổi Chuột
Những kiêng kị khi đặt tên cho người tuổi Chuột

Những kiêng kị khi đặt tên cho người tuổi Chuột

Không nên chọn bộ chữ Hỏa

Người tuổi Chuột không nên chọn chữ có bộ Hỏa đặt tên vì kỵ lửa (hỏa), sợ tại nạn tàu xe.

 • Liệt: (lửa) cháy hừng hực
 • Nam: hướng nam, họ Nam
 • Viêm: Nóng
 • Bính: sáng chói
 • Vi: làm
 • Huyễn: sáng chói
 • Yên: ở chỗ đó
 • Nhiên: đốt cháy
 • Trác: luộc, chần
 • Hùng: Gấu
 • Diệp: cháy hừng hực
 • Yến: chim én, họ Yến

Không nên dùng bộ Nhật

Những chữ có bộ Nhật (mặt trời) không nên dùng vì chuột sợ ánh sáng mặt trời. Như:

 • Nhật: mặt trời
 • Đán: Sáng sớm
 • Húc: tảng sáng, họ Húc
 • Minh: sáng, họ Minh
 • Duân: dùng cho tên người
 • Vượng: thịnh vượng
 • Thần: buổi sớm
 • Hội: hiểu, lĩnh hội
 • Tiềm: họ Tiềm
 • Tinh: ngôi sao
 • Chiêu: dõ dàng
 • Tinh: pha lê
 • Trí: trí tuệ, họ Trí
 • Tình: nắng ráo
 • Huy: ánh sáng
 • Xuân: mùa xuân, họ Xuân
 • Thời: họ Thời, thời gian
 • Ánh: in bóng
 • Yến: Họ Yến

Không nên dùng bộ Dương

Những chữ có bộ Dương (dê) không nên dùng chuột kỵ dê. Như:

Quần: tập thể

Tiễn: họ Tiễn

Tường: bay lượn

Muội: em gái

Đạt: đạt tới, họ Đạt

Dương: con dê, họ Dương

Thiện: lương thiện, họ Thiện

Nghĩa: tình nghĩa, họ Nghĩa

Mỹ: đẹp

Không nên dùng bộ Quai Xước, Dẫn, Liễu

Những từ có bộ Quai Xước, Dẫn, Liễu (leo), Cung (cung tên), Ấp không nên dùng. Vì giống con rắn, chuột rất sợ rắn. Riêng bộ Đao, Lực, Cung bất lợi gia đình, song theo dẫn gian nếu lập gia đình muộn mà có con trai thì đại cát. Như:

 • Ba: Họ Ba
 • Khổng: Họ Khổng
 • Trương: Họ Trương
 • Diêm: Đẹp
 • Dật: nhàn hạ
 • Nghênh: đón
 • Địch: dìu dắt
 • Phùng: gặp, họ Phùng
 • Liên: họ Liên, liên kết
 • Đạt: đạt tới, họ Đạt
 • Đặng: họ Đặng
 • Trịnh: họ Trịnh

Không nên dùng bộ Nhân, Xích

Những chữ có bộ Nhân (người), Xích (bộ nhân kép) không nên dùng vì chuột sợ người. Như:

 • Kim: hiện nay
 • Nhân: lòng thương, họ Nhân
 • Đại: đời, thời đại, họ Đại
 • Tiên: Thần tiên
 • Trọng: họ Trọng
 • Hà: họ Hà
 • Thân: vườn ra
 • Kiều: Kiều dân
 • Lệ: có đôi
 • Luật: kỷ luật, họ Luật
 • Đắc: Được
 • Từ: họ Từ
 • Triệt: thông suốt

Không nên dùng bộ Sơn

Người tuổi chuột không nên chọn chữ có bộ Sơn (núi) đặt tên. Vì sợ quan hệ anh em, cha mẹ lạnh nhạt. Như:

 • Sơn: núi
 • Ngật: cao sừng sững
 • Cương: đồi gò
 • Hiệp: hào hiệp

Tham khảo ứng dụng miễn phí đặt tên cho con hay nhất tại đây!

 

 

Posted by minhloan

Trả lời