Những kiêng kỵ cách đặt tên cho người tuổi Mèo

Những chữ không nên dùng đặt tên cho người tuổi Mèo

Tham khảo khóa học đặt tên con theo Hán Việt tại đây!

Không nên dùng chữ Vũ và chữ An cho người tuổi  Mèo

Những chữ không nên dùng đặt tên cho người tuổi Mèo

Những chữ không nên dùng đặt tên cho người tuổi Mèo

 1. Chữ Vũ: Bởi vì nửa phần  dưới chữ Vũ là chữ Vu, có nghĩa là “ta, tôi”. “Ta” ở đây chỉ người cầm tinh con Mèo. Chữ “Vũ” biến thành chữ “Mèo” có ý bị oan, cho nên không dùng.
 2. Chữ An: Bởi vì nửa phần dưới chữ An là chữ chữ Nữ. “Nữ” ở đây là chữ “Nhữ” cũng chỉ người tuổi Mèo. Có ý bị oan, cho nên không dùng.

Kiêng dùng bộ chữ Tâm Đứng và Tâm

Không nên dùng chữ có bộ Tâm Đứng và chữ Tâm. Bởi vì chữ Tâm và bộ Tâm kỵ con mèo. Như:

 • Tâm: trái tim, tấm lòng
 • Nhuệ: phải
 • Khoái: nhanh chóng, vui sướng.
 • Chí: ý chí, họ Chí
 • Nhẫn: nhẫn nại, nhịn
 • Niệm: họ Niệm, nhớ
 • Trung: trung thành
 • Tính: tính tình
 • Điềm: điềm đạo
 • Ân: ơn, họ Ân
 • Huệ: lợi ích, họ Huệ
 • Ái: yêu quý
 • Tố: chân thành

Kiêng dùng bộ chữ Thìn, Bối, Long

Không nên dùng chữ có bộ Thìn, Long, Bối đặt tên cho người tuổi Mèo. Bởi vì địa chi Mão không hợp vời Thìn. Như:

 • Thìn: rồng, địa chi Thìn
 • Thần: nơi ở của vua
 • Thần: sáng sớm
 • Long: rồng, họ Long
 • Nông: nông nghiệp, họ Nông
 • Nùng: họ Nùng

Kiêng dùng bộ chữ Dậu, Kỷ, Kim, Vũ

Không nên dùng chữ có bộ Dậu, Kỷ, Kim, Vũ, Chữ Tây,, Chữ Kê. Vì các chữ và các bộ trên đại biểu cho “Dậu, phương Tây” và không hợp với Mèo. Như:

 • Dậu: con gà, địa chi Dậu
 • Tây: phương Tây, họ Tây
 • Yêu: họ Yêu
 • Đàm: họ Đàm
 • Tô: bơ (sữa)
 • Thuần: thuần túy
 • Y: y học
 • Linh: lông đuôi
 • Tường: bay lượn
 • Diệu: sáng chói
 • Hoàng: chim phượng mái
 • Loan: chim Loan (một loài Phượng)
 • Kim: vàng, họ Kim
 • Quân: dùng để đặt tên người
 • Linh: chuông nụ bông

Kiêng dùng bộ chữ có bộ ánh sáng

Không nên dùng chữ có bộ về ánh sáng. Bởi vì mèo không hợp với ánh sáng mặt trời.

 • Nhật: mặt trời
 • Thị: họ Thị
 • Minh: sáng, họ Minh
 • Xuân: mùa  xuân, họ Xuân
 • Thần: buổi sớm
 • Côn: núi Côn Sơn
 • Yến: họ Yến
 • Tình: nắng ráo

Tham khảo dịch vụ miễn phí đặt tên cho con hay nhất tại đây!

 

Posted by minhloan

Trả lời