Những kiêng kỵ đặt tên cho người tuổi Rắn

Những chữ không nên dùng đặt tên cho người tuổi Rắn.

Kiêng dùng những bộ Hợi đặt tên cho người tuổi Rắn

Những kiêng kỵ đặt tên cho người tuổi Rắn

Những kiêng kỵ đặt tên cho người tuổi Rắn

Tham khảo dịch vụ đặt tên con theo Hán Việt tại đây!

Những chữ có bộ Hợi không nên dùng đặt tên cho người tuổi Rắn. Vì con rắn kỵ con lợn. Như:

 • Tượng: con voi
 • Hào: tự hào
 • Dự: vui vẻ
 • Gia: gia đình, họ Gia
 • Nghị: nghị lực
 • Duyên: tình duyên
 • Chúng: tập thể, nhiều

Kiêng dùng chữ có bộ Hô đặt tên

Không nên dùng chữ có bộ Hô (hổ) vì con rắn kỵ con hổ, cho nên không dùng đặt tên cho người tuổi Rắn.

 • Hổ: họ Hổ
 • Kiến: kính cẩn
 • Hư: hư không
 • Hiệu: tên hiệu
 • Cấn: quẻ Cấn, họ Cấn
 • Sơn: núi (họ Sơn)
 • Cương: đồi, gò
 • Tiên: (thần) tiên
 • Tranh: chênh vênh

Kiêng dùng chữ có bộ Nhật đặt tên

Không nên dùng chữ có bộ Nhật (mặt trời) vì rắn sợ ánh sáng. Phần lớn rắn ở trong hang, hoạt động trong bóng râm, cho nên không nên dùng chữ có bộ Nhật để đặt cho người tuổi Rắn. Như:

 • Nhật: mặt trời
 • Tảo: buổi sớm
 • Vượng: thịnh vượng
 • Yên: họ Yên
 • Tấn: họ Tấn
 • Thần: buổi sáng
 • Tình: nắng ráo
 • Minh: sáng, họ Minh
 • Hạo: vô cùng rộng lớn
 • Ánh: in bóng
 • Huy: ánh sáng
 • Cảnh: họ Cảnh
 • Diệp: (ánh lửa) sáng rực
 • Diệu: sáng chói, chói lọi
 • Cảnh: rõ ràng

Kiêng dùng bộ Thảo đặt tên

Không nên dùng chữ có bộ Thảo (cỏ) vì sợ vất vả. Xin chú ý:

 • Ngải: cây ngải cứu, họ Ngải.
 • Thiên: rậm rạp
 • Chi: cỏ thơm
 • Phương: thơm, họ Phương
 • Hoa: hoa, họ Hoa
 • Liên: hoa sen

Kiêng dùng bộ Nhân đặt tên

Những chữ có bộ Nhân (người) không nên dùng cho người tuổi Rắn vì sợ người. Như:
Nhân: người

 • Kim: nay
 • Giới: để ý
 • Đại: thời đại, đời
 • Tiên: thần tiên
 • Hà: họ Hà
 • Giai: tốt đẹp
 • Tuấn: đẹp trai
 • Kiều: kiều dân
 • Trọng: họ Trọng
 • Hiệp: hào hiệp

Tham khảo ứng dụng miễn phí đặt tên cho con hay nhất tại đây!

 

Posted by minhloan

Trả lời