Những kiêng kỵ khi đặt tên cho người tuổi Sửu

Những chữ không nên dùng đặt tên cho người tuổi Sửu

Tham khảo dịch vụ đặt tên con theo Hán Việt tại đây!

Kiêng những chữ có bộ Tâm

Đặt tên cho người tuổi Sửu

Đặt tên cho người tuổi Sửu

Chữ có bộ Tâm (trái tim, tấm lòng) dễ sinh trạng bực bội:

 • Tâm: tâm lý, tấm lòng
 • Trung: trung thành
 • Di: vui vẻ
 • Điềm: Điềm đại
 • Hằng: họ Hằng, thường xuyên
 • Ân: ơn nghĩa, họ Ân
 • Huệ: họ Huệ, ơn lộc
 • Chi: chí  hướng, họ Chi

Kiêng những chữ có bộ Dương

Những chữ có bộ Dương (con dê). Dễ sinh ra việc không như ý vì con dê kỵ con trâu. Vì vậy, không nên dùng:

 • Thiện: lương thiện, họ Thiện
 • Quần:  tập thể, số đông
 • Đạt: đạt đến, họ Đạt
 • Nghĩa: tình nghĩa, họ Nghĩa
 • Tường: Điềm tốt lành, họ Tường
 • Nghi: dáng vẻ, họ Nghi

Kiêng những chữ có bộ Mã

Những chữ có bộ Mã (ngựa). Vì con ngựa không hợp với con trâu. Vì vậy không nên dùng đặt tên cho người tuổi trâu.

 • Tuấn: tuấn mã
 • Sính: Sính lễ
 • Ký: ngựa thiên lý
 • Đằng: chạy nhanh, họ Đằng
 • Mã: mã não
 • Yên: tên huyện, họ Yên
 • Phùng: họ phùng
 • Hạ: mùa hè, họ hà
 • Hồng: màu đỏ, họ Hồng
 • Hoa: ngựa khỏe

Kiêng những chữ có bộ Sam, Cân, Y, Thái, Thị

Những chữ bộ Sam (đuôi sam), Cân (khăn), Y (quần áo), Thái (sắc Thái), Thị (biểu thị), Mịch (dây). Không nên dùng đặt tên cho người tuổi Trâu:

 • Thái: màu sắc
 • Ngạn: kể học giỏi, học giả
 • Bân: Phong nhã lịch sự
 • Hy: hy vọng
 • Lộc: lợi lộc, họ Lộc
 • Phúc: hạnh phúc
 • Tường: tốt lành
 • Bùi: họ Bùi

Kiêng những chữ có bộ  Nhật, Sơn, Thạch

Những chữ có bộ Nhật, Sơn, Thạch không nên dùng đặt tên cho người tuổi Trâu. Theo quan niệm dân gian, nếu đặt sẽ cô độc, bất lợi cho gia đình, song lấy chồng lấy vợ muộn sẽ có con trai thì đại cát.

 • Dục: ánh sáng
 • Minh: sáng sủa, họ Minh
 • Vượng: phát đạt
 • Xuân: mùa xuân, họ Xuân
 • Trí: trí tuệ, họ Trí
 • Huy: ánh sáng
 • Bộ Sơn:
 • Tuấn: núi cao
 • Cương: đồi, gò
 • Vanh: thế núi chênh vênh
 • Phong: núi
 • Nhạc: núi lớn, họ Nhạc
 • Sùng: cao, họ Sùng

Kiêng những chữ có bộ Vương, Ngọc, Quân, Đế, Đại

Những chữ có bộ Vương, Ngọc, Quân, Đế, Đại, Trường, Quan. Không nên dùng đặt tên cho người tuổi Trâu. Như:

 • Linh: tinh xảo
 • Dao: ngọc đẹp
 • Lý: lý lẽ, họ Lý
 • Chương: ngọc đẹp
 • Khuê: sao Khuê
 • Mai: hoa hồng
 • Hoàn: vòng
 • Anh: đá đẹp như ngọc

Kiêng những chữ có bộ Nghiêu, Thuấn, Vũ

Tránh dùng các tên hoàng đế, vua chúa cổ đại như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Ung, Hy đặt tên. Vì người tuổi Trâu kỵ dùng các tên của các hoàng đế trước kia. Ngay cả tên của các vị vua chúa  cách đây không xa như Lý Thế Dân, Chu Nguyên Chương cũng không nên dùng. Theo quan niệm dân gian, nếu dùng sẽ vất vả đau yếu bệnh tật.

Tham khảo ứng dụng miễn phí đặt tên cho con hay nhất tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời