Nội hàm văn hóa của tên hay

Con người là “sản phẩm” của xã hội. Vì vậy, tên gọi tất phải chịu ảnh hưởng của nền văn hóa xã hội. Đặt tên là một hành vi văn hóa của con người, thể hiện nội hàm văn hóa của tên hay.

Nội hàm văn hóa của tên hay

Nội hàm văn hóa của tên hay

Cách đặt tên thể hiện tư tưởng quan niệm và văn hóa truyền thống của dân tộc. Họ của một người thuộc về gia tộc, còn tên thì do ông bà, cha mẹ… đặt cho. Chúng ta hiện nay tuyệt đại đa số mang họ cha. Người Trung Quốc rất chú trọng đến việc nối dõi tông đường, gia tộc thịnh vượng, con cháu đông đúc là một biểu hiện của sự phát triển.

Trong rất nhiều dòng họ hiện nay, vẫn còn lưu truyền những cuốn tộc phả, gia phả. Việc đặt tên cho con cháu phải tuân theo một quy định nghiêm ngặt. Tức phải tuân theo hướng dẫn đặt tên trong gia phả. Vì vậy, tên của một người vừa thể hiện đặc trưng gia tộc, vừa thể hiện trình độ tu dưỡng văn hóa, vừa biểu hiện chí hướng, ý nghĩa của cha mẹ.

Văn hóa tên người là một biểu hiện của nền văn hóa truyền thống. Việc đặt tên cho con cái cần  có học thức, hiểu biết nhất định. Nói chung bố mẹ ở các gia đình truyền thống đều chú trọng đến việc đặt tên cho con cái. Nếu không có điều kiện tra cứu thì họ vẫn tìm cho con một cái tên hay.

Trong gia đình có học thức, bố mẹ thường lấy chữ trong điển cố, thành ngữ, ngạn ngữ tốt đẹp để đặt tên cho con cái. Điều này trở thành một hiện tượng văn hóa thú vị, độc đáo của nền văn hóa phương Đông.

Tham khảo thêm bài viết Nguồn gốc của tên người tại đây!

 

Posted by minhloan

Trả lời