Phương pháp đặt tên con theo phẩm chất đạo đức

Phẩm chất là một tiêu chí quan trọng đánh giá giá trị của con người. Mỗi xã hội mỗi thời đại có tiêu chí riêng của mình. Trung Quốc thường lấy quan niệm đạo đức Nho giáo làm phương pháp đặt tên con như “nhân”, “nghĩa”, “lễ”, “trí”, “tín”. Hiện nay cha mẹ thích dùng các chữ: chỉ mỹ đức (đạo đức tốt đẹp) để đặt tên như: cần, kiệm, cương, nghị, dũng, kiện, khải, mô, phạm…

Tham khảo dịch vụ đặt tên cho theo Hán Việt hay nhất tại đây!

Phương pháp đặt tên con phản ánh phẩm chất đạo đức

Phương pháp đặt tên con theo phẩm chất đạo đức

Phương pháp đặt tên con theo phẩm chất đạo đức

Trình Tu Kỷ: từ “tu kỷ” tức “tu thân” (sửa mình) ở trong bộ “tứ thư”. Tu thân tức sửa chữa nhưng suy nghĩ hành động sai trái, quá tải, làm cho mình trở thành cao thượng về phẩm chất, trong sáng về suy nghĩ, đúng đắn về hành vi.

Cung Tự Trân: tức tự trân trọng, coi trọng mình, mang ý khiêm tốn, mặc dù phẩm chất của mình do mọi người đánh giá.

Lôi Vĩ Tiết: “tiết” chỉ “tiết tháo”. “Vĩ tiết” chính là tiết tháo cao thượng tốt đẹp.

Tên biểu thị tấm lòng trung thành, độ lượng

Phương Tùng Nghĩa: Người Quý Khê đời Nguyên, tên chữ là Vô Ngẫu, được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất trọng đạo nghĩa”.

Chu Nghĩa Sơn: người Nhữ Dương đời Hán, tên chữ Quý Đạo. “Nghĩa Sơn” có nghĩa là “nghĩa tình nặng tựa Thái Sơn”.

Mao Tư Nghĩa: người Dương Tín đời Minh, tên chữ Kế Hiền, tiến sĩ (niên đại) Hoằng Trị. “Tư Nghĩa” tức là lúc nào cũng nghĩ đến việc nghĩa, “kế hiền” tức noi theo các bậc hiền nhân.

Biểu thị đức tính khiêm tốn và khí tiết cao cả

Vương Khắc Cung: “Khắc cung” kiềm chế mình để có thái độ cung kính.

Thịnh Nhữ Khiêm: “Nhữ Khiêm” tức đối với người phải khiêm tốn.

Vu Khổng Khiêm: tức vô cùng khiêm tốn.

Vu Đại Tiết: biểu thị đức tính chính trực, bảo vệ khí tiết cao thượng.

Vương Khắc Trinh: “Khắc Trinh” tức bảo vệ khí tiết trung trinh.

Vương Thượng Khiêm: “Thương khiêm” tức cao thượng liêm khiết.

Biểu thị lễ nghĩa

Vú Thủ Lễ: người Lại Đường đời Mình, tên chữ Trọng Nghĩa (giữ lễ nghĩa). Tên và tự đều có nghĩa giữ đạo lễ nghĩa.

Quách Thủ Nghi: Giữ nghi lễ, bảo vệ lễ nghĩa.

Tham khảo ứng dụng miễn phí đặt tên cho con hay nhất tại đây!

 

 

Posted by minhloan

Trả lời