chọn âm vần đặt tên cho con

Kiêng kỵ cách đặt tên cho con tuổi Hổ

Kiêng kỵ cách đặt tên cho con tuổi Hổ

Kiêng kỵ cách đặt tên cho con tuổi Hổ

Tham khảo dịch vụ đặt tên con theo Hán Việt tại đây!

Kiêng dùng bộ Thân, Viên đặt tên

Kiêng kỵ cách đặt tên cho con tuổi Hổ

Kiêng kỵ cách đặt tên cho con tuổi Hổ

Không dùng chữ có bộ Thân (khỉ), Viên (họ Viên) vì hổ không hợp với khỉ và chữ Viên). Vì Hổ không hợp với khỉ và  chữ Viên

 • Thân: địa chi thứ 9
 • Thân: thân sĩ
 • Thân: trình bày
 • Khôn: cung Khôn, đất
 • Viên: họ Viên
 • Viễn: họ Viễn

Kiêng dùng bộ Quai Xước, Dẫn Trùng, Ấp, Nhất, Cốn

Không  nên dùng chữ có bộ Quai Xước, Dẫn Trùng, Ấp, Liễu Leo, Nhất, Cốn. Vì hổ không hợp với rắn. Những bộ trên có hình tượng giống rắn.

 • Tuần: tuần tra
 • Nghênh: đón
 • Thuật: Kể
 • Phùng: gặp gỡ
 • Tấn: nhanh, mau lẹ
 • Thông: hanh thông
 • Liên: liên kết
 • Cầu: sáng đôi
 • Đạt: đạt được
 • Thiên: thay đổi
 • Hoàn: trở lại
 • Thiệu: họ Thiệu
 • Ngân: nhân đạo, họ Nhân
 • Dung: hòa hợp
 • Diên: kéo dài, họ Diên

Kiêng dùng bộ Nhân, Xích

Không nên dùng những chữ có bộ Nhân (người), Xích (nhân kép) vì hổ sợ người.

 • Nhân: người
 • Kim: nay, hiện nay
 • Đại: thời đại
 • Tiên: Tiên (phật)
 • Trượng: nương tựa
 • Trọng: họ Trọng
 • Linh: lanh lợi
 • Thân: vươn ra
 • Kiều: Kiều dân
 • Nghi: họ Nghi
 • Luật: giới luật
 • Cung: cung cấp
 • Hầu: Họ hầu

Kiêng dùng bộ Nhật, Quang

Không nên dùng chữ có bộ Nhật (mặt trời), Quang (ánh sáng). Vì hổ không thích ánh sáng.  Nếu dùng sẽ mệt mỏi tinh thần, tuổi nhỏ vất vả.

 • Nhật: mặt trời
 • Tinh: pha lê
 • Đán: sáng sớm
 • Tảo: sớm, buổi sớm
 • Minh: sáng suốt, họ Minh
 • Ngô: Họ Ngô
 • Thăng: cất nhắc, đề bạt
 • Yến: họ Yến
 • Thần: buổi sớm
 • Tình: nắng ráo
 • Vượng: thịnh vượng

Kiêng dùng bộ Thảo, Điền đặt tên

Không nên dùng chữ bộ Thảo (cỏ), Điền (ruộng). Bởi vì hổ về đồng cỏ, xuống đồng bằng dễ bị sa bẫy. Theo dân gian: đặt tên dễ bất bất lợi gia đình nhưng lập gia đình muộn, có con trai thì đại cát như:

Bộ Thảo:

 • Phương: Thơm
 • Hoa: hoa
 • Chi: cỏ thơm, chỉ lan
 • Nhuế: họ Nhuế
 • Mậu: tươi tốt
 • Miêu: họ Miêu, cây giống, mạ
 • Thai: rêu
 • Như: họ Như
 • Thảo: cỏ
 • Hà: hoa sen
 • Bình: cây bèo
Posted by minhloan in Đặt tên con, 0 comments