dat ten hay cho be nam 2018

Đặt tên theo sự giác ngộ về tư tưởng, đạo lý

Đặt tên theo sự giác ngộ về tư tưởng, đạo lý

Đặt tên theo sự giác ngộ về tư tưởng, đạo lý tức là thể hiện những suy nghĩ lý tính về cuộc đời, đạo lý, triết lý qua tên gọi. Khiến tên gọi có bề sâu tư tưởng nhất định. Có tác dụng gợi ý và giáo dục.

Đặt tên theo sự giác ngộ về tư tưởng, đạo lý

Đặt tên theo sự giác ngộ về tư tưởng, đạo lý

 

Trong tư tưởng truyền thống, chúng ta có ý thức:

 • đề cao đạo đức
 • kính trọng tài năng
 • coi trọng tư tưởng
 • chú trọng hành động
 • đề cao đạo lý
 • tôn trọng cần cù
 • yêu mến hòa bình
 • hy vọng thành công

Những tư tưởng trên được thể hiện xuyên suốt trong chiều dài lịch sử. Ví dụ như:

 • Đề cao đạo đức: Quý Đức, Dục Đức, Đức Nguyên
 • Kính trọng tài năng: Kế Tài, Lương Tài
 • Coi trọng tư tưởng: Tư Thành, Tư Đức
 • Chú trọng hành động: Chí Hành, Lập Hành
 • Đề cao đạo lý: Khắc Cần, Lập Cần
 • Yêu mến hòa bình: Vĩnh Hòa, Sỹ Hòa
 • Hy vọng thành công: Tư Thành, Quý Thành

Đặc điểm chung của những tên gọi được đặt theo sự giác ngộ về tư tưởng, đạo lý là mang đậm màu sắc lý tính. Có chiều sâu tư tưởng nhất định. Nhưng hình thái thể hiện lại có sự khác biệt về độ rõ ràng và hàm súc. Trong đó những tên gọi rõ ràng có thể cho thấy ngay đạo lý, triết lý.

Những tên gọi hàm súc lại đòi hỏi người nghe thông qua suy ngẫm mới có thể nắm bắt thực chất tinh thần của đạo lý hay triết lý. Chính vì hàm súc nên cần suy ngẫm. Chính nhờ suy ngẫm mà hiểu biết hơn. Từ đó mới cảm nhận được độ sâu, hiệu quả và sức hấp dẫn. Đây chính là nét độc đáo, đặc sắc và tinh túy của cách đặt tên theo sự giác ngộ về tư tưởng, triết lý. Cách đặt tên này có thể gửi gắm lý tưởng, có thể bộc lộ nỗi niềm.

Tham khảo thêm bài viết Đặt tên thể hiện cá tính tại đây!

Posted by minhloan in Đặt tên con, 0 comments