Tìm hiểu cách đặt tên chữ (tự, tên tự)

Rất nhiều người, ngoài tên chính thức ra còn có tên chữ. Một tên gọi hoàn chỉnh bao gồm tên chính thức và tên chữ. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách đặt tên chữ nhé!

Tìm hiểu cách đặt tên chữ

Tìm hiểu cách đặt tên chữ

Tên chữ là phần giải thích và bổ sung cho tên chính thức. Nếu tên chính thức là bộ phận chính của tên thì tên chữ là bộ phận phụ của tên gọi. Vì vậy tên chữ còn gọi là biểu tự (tên phụ). Ví dụ như, Trương Phi có tên chính thức là Phi (bay). Tên chữ là Dực Đức (đức của cánh). Dực Đức là sự giải thích cho Phi, ý nói cái đức của cánh bay.

Thời xưa người dân có tên chính thức nhưng không có tên chữ. Chỉ có sĩ đại phu, người có học mới có tên chữ. Vì vậy tên chữ thời cổ còn phản ánh địa vị xã hội của cá nhân.

Tục lệ đặt tên chữ của người Trung Quốc bắt đầu bị mất dần từ sau phong trào Ngũ Tứ. Nguyên nhân chủ yếu là do tư tưởng văn hóa đại chúng chiếm địa vị thống trị. Từ năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập đến nay, tục lệ này tự nhiên mất đi.

Nằm trong khu vực ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, Việt Nam vào thời kỳ phong kiến, các nhà Nho, nhà thơ, nhà văn, hàng ngũ quan lại, ngoài tên (danh) ra cũng đặt tên tự và tên hiệu hoặc biệt hiệu. Dựa theo những nguyên tắc của Trung Hoa. Có thể kể như:

Ngô Tuấn 吳 俊 (1019-1105), ông vốn họ Ngô, tự là Thường Kiệt 常 桀. Sau được ban quốc tính họ Lý 李 nên thường được gọi là Lý Thường Kiệt 李 常 桀.

Chu Văn An 朱 文 安 (1292- 1370), tự là Linh Triệt 靈 徹. Lấy tên hiệu là Tiều ẩn 樵 隱 và Khang Tiết Tiên sinh 康 節 先 生.

Nguyễn Trãi 阮 廌 (1380 – 1442), hiệu là ức Trai 抑 齋.

Tham khảo thêm bài viết Gợi ý những tên gọi hay nhất đặt tên cho con yêu năm 2018 tại đây!

Posted by minhloan

Trả lời