Đặt tên là một việc khá cần lưu tâm sau khi sinh con ra đời. Vậy nên đặt tên gì cho con nhà bạn nếu sinh vào năm Tân Sửu 2021? Hãy thử tìm hiểu cái tên Linh xem có thực sự phù hợp với con của bạn không nhé.

Thầy phong thủy đặt tên Linh cho con gái, sinh năm 2021

Trước hết cần biết đôi chút về chữ Linh:

 • Chữ phồn thể gốc: 靈
 • Số nét: 24
 • Ngũ hành thuộc: Hỏa
 • Phân tích ý nghĩa: Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành

Các chữ lót có thể đi cùng với tên Linh: Tú Linh, Mai Linh, Thục Linh, Diệu Linh, Yến Linh, Ánh Linh, Hà Linh, Tuệ Linh, Trúc Linh, Phương Linh, Tuyết Linh, Hồng Linh, Ngọc Linh, Huệ Linh, Kiều Linh, Diệp Linh, Khánh Linh, Thảo Linh, Uyên Linh, Hoài Linh, Trâm Linh, Trà Linh, Cẩm Linh, Thùy Linh, Hạ Linh, Nguyệt Linh

Các cặp tên này mang ý nghĩa là:

 • Diệp Linh:
  • Diệp (葉, 12 nét, hành Thổ): Họ Diệp, Lá cây
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Hà Linh:
  • Hà (何, 7 nét, hành Thủy): Họ Hà, con sông, sông nước
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Mai Linh:
  • Mai (枚, 8 nét, hành Thủy): Họ Mai, cây, quả, trái
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Diệu Linh:
  • Diệu (妙, 7 nét, hành Thủy): Hay, đẹp, kỳ diệu
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Hạ Linh:
  • Hạ (夏, 10 nét, hành Kim): Mùa hạ
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Huệ Linh:
  • Huệ (惠, 12 nét, hành Thủy): Ân huệ, điều tốt
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Phương Linh:
  • Phương (方, 4 nét, hành Thủy): Phương hướng, phương cách, phương diện, họ Phương
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Kiều Linh:
  • Kiều (橋, 16 nét, hành Kim): Họ Kiều, Cây cầu
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Tuyết Linh:
  • Tuyết (雪, 11 nét, hành Kim): Tuyết, bông tuyết
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Nguyệt Linh:
  • Nguyệt (月, 4 nét, hành Thổ): Mặt trăng, tháng
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Ngọc Linh:
  • Ngọc (玉, 5 nét, hành Thổ): Viên ngọc, đẹp đẽ
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Tuệ Linh:
  • Tuệ (慧, 15 nét, hành Thủy): Trí tuệ
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Trâm Linh:
  • Trâm (簪, 18 nét, hành Hỏa): Trang sức cài đầu, tiểu thư khuê các, dịu dàng, trâm anh
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Ánh Linh:
  • Ánh (映, 9 nét, hành Thổ): Ánh sáng, chiếu sáng
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Thục Linh:
  • Thục (淑, 11 nét, hành Kim): Hiền lành, hiền thục
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Khánh Linh:
  • Khánh (慶, 15 nét, hành Kim): Mừng, chúc mừng
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Thùy Linh:
  • Thùy (署, 13 nét, hành Kim): Thùy mị, tốt đẹp
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Uyên Linh:
  • Uyên (淵, 12 nét, hành Thổ): Vực sâu, sâu xa, sâu rộng (học vấn sâu rộng), uyên bác
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Yến Linh:
  • Yến (燕, 16 nét, hành Thổ): Chim yến
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Tú Linh:
  • Tú (秀, 7 nét, hành Kim): Đẹp, giỏi
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Thảo Linh:
  • Thảo (草, 9 nét, hành Kim): Cỏ, thảo mộc
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Trúc Linh:
  • Trúc (竹, 6 nét, hành Hỏa): Cây trúc
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Trà Linh:
  • Trà (茶, 9 nét, hành Hỏa): Trà, chè (đồ uống)
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Hoài Linh:
  • Hoài (懹, 20 nét, hành Thủy): Nhớ nhung, trong hoài niệm, hoài cổ
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Hồng Linh:
  • Hồng (鴻, 17 nét, hành Thủy): Họ Hồng, Chim hồng
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành
 • Cẩm Linh:
  • Cẩm (錦, 16 nét, hành Hỏa): Gấm, Đẹp đẽ, lộng lẫy
  • Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành

Vì sao nên đặt tên con theo phong thủy?

Vì sao nên chọn tên thuận phong thủy, đây là câu hỏi chắc hẳn nhiều người chưa biết, hoặc không thực sự hiểu rõ. Đặt tên theo phong thủy sẽ mang đến cho bé con suốt cuộc đời luôn luôn gặp sức khỏe và sức khỏe

Ứng dụng miễn phí: Đặt tên cho con theo phong thủy

Phân tích thử cái tên Phạm Phương Linh theo phong thủy

Phân tích một trường hợp giả định với bé gái họ Phạm như sau:

Nữ mệnh

 • Sinh vào ngày: 25/7/2021
 • Sinh giờ: Kỷ Tị (9-11h)
 • Nhằm: Ngày 16 tháng 6 năm Tân Sửu
 • Mệnh niên: Thổ (Bích Thượng Thổ)
 • Quái mệnh: Ly Hỏa, thuộc Đông Tứ mệnh
 • Dùng phép nguyên cục ngũ hành: Giờ Kỷ Tị, ngày Giáp Tuất, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu
 • Ứng với tuổi: Âm Nữ
 • Phân tích Tứ Trụ Mệnh theo Nguyên Cục Ngũ Hành: Kim (57), Thủy (7), Mộc (51), Hỏa (30), Thổ (246)
 • Phân tích Tứ Trụ Mệnh theo Nguyên Cục Âm Dương: Âm (22), Dương (10)

Phân tích Phong Thủy cái tên Phạm Phương Linh

 • Chữ Phạm (范, 8 nét, hành Thủy): Khuôn mẫu, họ Phạm
 • Chữ Phương (方, 4 nét, hành Thủy): Phương hướng, phương cách, phương diện, họ Phương
 • Chữ Linh (靈, 24 nét, hành Hỏa): Thần diệu, kỳ diệu, tốt lành

1A. Mối quan hệ ngũ hành giữa Tên và Niên Mệnh:

 • Tên Linh mang hành Hỏa
 • Hành bản mệnh là hành Thổ
 • Khi phối hợp với nhau: Hành của Tên thuộc Hỏa. Hành của Bản mệnh thuộc Thổ. Hành của Tên tương sinh cho hành của Bản mệnh. Bản mệnh được Tên bổ trợ, khí lực tăng lên.

1B. Mối quan hệ ngũ hành giữa Tên và Tứ Trụ Mệnh:

 • Tứ trụ mệnh (四柱命理學) là bốn trụ (cột) bao gồm: Thời trụ (时柱), Nhật trụ (日柱), Nguyệt trụ (月柱) và Niên trụ (年柱) của một người. Khi sinh ra đã hình thành Tứ trụ, và thường thì Tứ trụ sẽ không được cân bằng về ngũ hành. Trong khi theo thuyết Ngũ hành, thì thành phần ngũ hành phải cân bằng mới tốt. Do đó khi chọn tên cần bổ khuyết tứ trụ, giúp cân bằng ngũ hành.
 • Bát tự (tứ trụ mệnh) là: Giờ Kỷ Tị, ngày Giáp Tuất, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu
 • Phân tích Tứ Trụ Mệnh theo Nguyên Cục Ngũ Hành: Kim (57), Thủy (7), Mộc (51), Hỏa (30), Thổ (246)
 • Các hành đang bị quá vượng: Thổ
 • Các hành đang bị quá nhược (suy): Thủy, Kim, Mộc, Hỏa
 • Tên Linh mang hành Hỏa
 • Phân tích Tứ Trụ Mệnh theo Nguyên Cục Ngũ Hành: Kim (57), Thủy (7), Mộc (51), Hỏa (30), Thổ (246)
 • Hành của Tên là hành bị suy trong tứ trụ, giúp cân bằng tứ trụ, rất tốt.
 • Hành của Tên tiết chế hành bị suy trong tứ trụ (Mộc), càng gây thiên lệch, không tốt.
 • Hành của Tên khắc chế hành bị suy trong tứ trụ (Kim), càng gây thiên lệch, không tốt.
 • Hành của Tên bổ trợ hành đang vượng trong tứ trụ (Thổ), càng gây thiên lệch, không tốt.

2. Số nét của Ngũ Cách:

 • Thiên Cách (天格 Tian Ge): Thiên cách không có ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời của thân chủ nhưng nếu kết hợp với nhân cách, lại có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công trong sự nghiệp. Thiên Cách có: 9 nét (Hành Thủy, Bình): Cửu hoạch, tuy bão kỳ thủ, hữu thủ vô mệnh, độc doanh vô lực, tài lợi nan vọng; Bất mãn bất bình, trôi nổi không nhất định, số tài không gặp vận. Nếu phối trí tam tài thì có thể được thuận lợi với hoàn cảnh mà sản sinh anh hùng hào kiệt, học giả vĩ nhân, nên sự nghiệp lớn. (九劃 雖抱奇才,有才無命,獨營無力,財利難望)
 • Nhân Cách (人格 Ren Ge): Nhân cách là trung tâm của lý số phẫu tượng tên người, có ảnh hưởng lớn nhất đối với cuộc đời con người về vận mệnh, tính cách, thể chất, năng lực, sức khoẻ, hôn nhân. Nhân Cách có: 12 nét (Hành Mộc, Hung): Thập nhị hoạch, bạc nhược vô lực, cô lập vô viện, ngoại tường nội khổ, mưu sự nan thành; Số này đại hung, gian nan không buông tha, vì tự thân bạc nhược, không thể vươn lên, không giữ phận mình, nửa đường gãy đổ, bơ vơ không nơi nương tựa, là số suốt đời gian khổ. (十二劃 薄弱無力,孤立無援,外祥內苦,謀事難成)
 • Địa Cách (地格 Di Ge): Địa cách chủ yếu ảnh hưởng đến cuộc đời con người từ tuổi nhỏ đến hết tuổi thanh niên (từ 1-39 tuổi), vì vậy nó còn gọi là Địa cách tiền vận. Địa Cách có: 28 nét (Hành Kim, Hung): Nhị bát hoạch, ngư lâm hạn địa, nan đào ác vận, thử số đại hung, bất như cánh danh; Số này là số đại hung trống rỗng, diệt vong, họa hoạn, biệt ly, tai họa bất ngờ không dứt, khắc với lục thân, ly dị. (二八劃 魚臨旱地,難逃厄運,此數大凶,不如更名)
 • Ngoại Cách (外格 Wai Ge): Ngoại cách cũng có ảnh hưởng đến các mặt của cuộc đời nhưng không bằng Nhân cách. Từ mối quan hệ lý số giữa Ngoại cách và Nhân cách, có thể suy đoán mối quan hệ gia tộc và tình trạng xã giao. Ngoại Cách có: 25 nét (Hành Thổ, Cát): Nhị ngũ hoạch, thiên thời địa lợi, chỉ khiếm nhân hoà, giảng tín tu mục, tức khả thành công; Thiên tính anh mẫn, có tài năng đặc biệt sẽ thành đại sự nghiệp, nhưng hay kiêu ngạo, có lúc bất hòa cùng mọi người dẫn đến thất bại, nên cùng mọi người hòa hoãn trong xử sự mới được thành công. Số này có vận thiên thời, địa lợi nhưng thiếu nhân hòa. (二五劃 天時地利,再得人緣,講信修睦,即可奏功)
 • Tổng cách (总格 Zong Ge): Tổng cách chủ yếu ảnh hưởng đến cuộc đời con người từ tuổi trung niên đến tuổi già (từ 40 tuổi trở đi) vì vậy còn gọi là Tổng cách hậu vận. Tổng cách có: 36 nét (Hành Thổ, Hung): Tam lục hoạch, ba lan trùng điệp, học hãm cùng khốn, động bất như tĩnh, hữu thủ vô mệnh; Số này sóng dậy muôn trùng, vận bảy nổi ba chìm. Suốt đời sa vào cùng khốn, khó được bình yên, gian khó nguy nan cùng cực, chỉ có cách tu tâm, dưỡng tánh mới tránh khỏi đại họa. Nếu càng hoạt động càng thêm sóng gió, cần thận trọng. (三六劃 波蘭重疊,常陷窮困,動不如靜,有才無命)

3. Phối hợp Tam Tài giữa Thiên cách, Địa cách và Nhân cách:

 • Thiên cách mang hành Thủy
 • Địa cách mang hành Kim
 • Nhân cách mang hành Mộc
 • Khi phối hợp với nhau được Tam Tài mang ý nghĩa: Mặc dù có thể thành công và phát triển thuận lợi, nhưng cuộc đời có nhiều biến động, khắc vợ hoặc dễ bị ngoại thương (nửa cát).. Đánh giá: Bình.

4. Ảnh hưởng của Thiên cách, Địa cách, Ngoại cách lên Nhân cách:

 • Thiên cách mang hành Thủy, Nhân cách mang hành Mộc, phối hợp với nhau được điềm: Như cỏ cây nhờ ơn mưa móc, đường sự nghiệp thuận buồm xuôi gió Đánh giá: Cát
 • Địa cách mang hành Kim, Nhân cách mang hành Mộc, phối hợp với nhau được điềm: Cảnh ngộ biến chuyển lạ lùng, thường bị bức hại lại bị đám bộ hạ uy hiếp, cơ sở bất ổn Đánh giá: Hung
 • Ngoại cách mang hành Thổ, Nhân cách mang hành Mộc, phối hợp với nhau được điềm: Con gái có sức mê hoặc, con trai nhiều khổ tâm, dễ sinh bất bình, bất mãn, có đức tính tốt, muốn được người đời biết đến, số lý đều cát thì có thể thành công. Đánh giá: Bình

5. Phối quẻ dịch từ tên:

 • Lấy tổng số nét của tên (Tổng cách) làm quẻ hạ, quẻ bản mệnh (mệnh quái) làm quẻ thượng, phối được quẻ dịch là: Thuần Ly (quẻ Bình)
 • Lời quẻ: 離: 利貞, 亨.畜牝牛, 吉 (Ly: lợi trinh, hanh. Súc tẫn ngưu, cát.). Quẻ Thuần Ly chỉ vận thế còn khó khăn, mới quan sát thì sáng sủa, nhưng thực tiễn vẫn còn trở ngại, không thuận lợi cho đường công danh sự nghiệp, chưa phải thời triển khai công việc lớn, cần chờ đợi. Dễ đề xuất những kế hoạch không thực tế, hành động dễ dẫn đến nôn nóng, hỏng việc. Thi cử có thể đạt tốt. Hôn nhân dễ gặp trở ngại.

Chuyên mục: Đặt tên con

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *